AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA GLINE
TRG BANA J.JELAČIĆA 2
44400 GLINA
OIB:26347494557
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020
1. PRIHOD OD USLUGA 85.000,00
UKUPNO PRIHODI 85.000,00
RASHODI
1. UREDSKI MATERIJAL 5.000,00
2. KNJIGOVODSTVENE USLUGE 3.000,00
3. RASHODI ZA ZAPOSLENE 50.000,00
4. USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 5.000,00
5. USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA 6.000,00
6. AMORTIZACIJA DI 5.000,00
7. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA 6.000,00
8. TROŠKOVI ODRŽAVANJA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA 5.000,00
UKUPNO RASHODI 85.000,00
U Glini, 03.12.2019.
Direktorica
Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist.