Grad Glina objavio je Javni natječaj za financiranje projekata udruga za 2017. godinu. Natječajem će se financirati programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:
– Javne potrebe u društvenim djelatnostima
1. Rad s djecom i mladima
2. Očuvanje tradicijske kulture i kulturno-umjetnički amaterizam
3. Rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti
4. Zaštita i očuvanje kulturne i prirodne baštine.
5. promicanja vrijednosti Domovinskog rata
6. zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih i unapređenje kvalitete života umirovljenika.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:
– udruge ili druge pravne i fizičke osobe koje djeluju na području Grada Gline najmanje godinu dana do trenutka objave natječaja, te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje Grada Gline,
– čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelatnosti navedenih u ovom Natječaju, što mora biti vidljivo iz Statuta.

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Gline ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Gline te provode programe na području Grada Gline.

Cijeli tekst natječaja s popratnom dokumentacijom može se pronaći ovdje.