AGENCIJA ZA RAZVOJ GRADA GLINE

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 2

44 400 GLINA

OIB: 26347494557

 IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Prihvaćanjem ove izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Agenciji za razvoj Grada Gline u svrhu obrade podataka i prijave na natječaj.

Agencija za razvoj Grada Gline s vašim će osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja gubitka ili uništenja.

Agencija za razvoj Grada Gline čuva povjerljivost vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Dana privola se može povući u pisanom obliku u svako doba.

Mjesto i datum M.P. Ime i prezime te potpis vlasnika/ osobe ovlaštene za zastupanje
_________________________ ____________________________