Službenik za informiranje: Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • putem pošte na adresu: Agencija za razvoj Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, Glina ili neposredno u agenciju na istoj adresi,
  • usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
  • telefonom na broj 044/551-646
  • putem elektroničke pošte: lana.stajcar@gmail.com