Zavičajni klub Joševica uspješno je proveo građansku akciju “Uređenje dječjeg igrališta u Joševici” koja je trajala od 10. srpnja do 10. listopada ove godine. Ova građanska akcija provedena je zahvaljujući financijskoj potpori Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Završnoj konferenciji prisustvovali su sudionici akcije ZK Joševica i građani s djecom. Projektnu dokumentaciju izradila je Agencija za razvoj Grada Gline. (grad glina)