glina1

Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o. za usluge društvo je s ograničenom odgovornošću u sto postotnom vlasništvu Grada Gline. Agencija je osnovana s ciljem promicanja lokalnog razvoj, te unaprjeđenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti i poslovne usluge na glinskom području. Misija Agencije je prepoznavanje lokalnih potencija i preduvjeta za daljnji ekonomski i društveni razvoj, jačanje regionalne konkurentnosti Grada Gline u odnosu na okruženje, te sudjelovanje u koordinacijskim aktivnostima koje bi za cilj imale jačanje potencijala i prepoznatljivosti, kako samog Grada, tako i glinskog gospodarstva, kulture, te civilnog društva.